سؤالات متداول

روزهای ملاقات با مدیر کل زندانها و رؤسای زندانها چه روز و از چه ساعاتی می باشد؟
روزهای شنبه و دوشنبه هر هفته ملاقات با مدیر کل و رؤسای زندانها از ساعت ۸ صبح تا ۱۴/۳۰بوده ضمن اینکه در ایام هفته نیز پاسخگوی مراجعین می باشند.
شرایط ملاقات با زندانی را شرح دهید؟
خانواده محترم زندانيان (بستگان درجه اول شامل پدر، مادر، همسر، برادر، خواهر و فرزند زنداني) مي‌توانند جهت ملاقات با زندانيان در روزهاي تعيين شده به قسمت ملاقات زندان مراجعه نمايند. و لازم است كه شناسنامه عكسدار به همراه داشته باشند.
لازم به ذكر است اعطاي ملاقات منوط به ارائه مدرك شناسايي معتبر و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه حداكثر يك بار در هر ماه اعطا خواهد شد مدت زمان اعطاء ملاقات بستگی به نوبت خانواده مددجو دارد.همچنين همسر زنداني مي‌تواند با ارائه مدرك ازدواج معتبر تقاضاي ملاقات خصوصي نمايد.
در هر مورد (ملاقات حضوري و خصوصي) زندانيان درخواست ملاقات خود را به صورت كتبي جهت صدور دستور از طريق واحد مددكاري به نظر رياست زندان مربوطه میبایست برسانند.
ملاقات خصوصی:
درخواست زندانی+ ارائه به واحد مددکاری+ دستورئیس زندان = ملاقات خصوصی

چگونگی تحويل ملزومات شخصی مورد نياز زندانی به زندان

نحوه چگونگی پرونده های ستاد دیه و اعطاء تسهیلات چگونه است؟
در ارتباط با محكوميني كه به دليل محكوميت مالي تحمل حبس مي نمايند و شاكي خصوصي ندارند به منظور استفاده از كمكهاي مردمي جهت آزادي زندانی يا استفاده از وام ستاد ديه استان توسط واحد مددكاري زندان مربوطه به ستاد فوق معرفی ميگردد . بدین صورت که پس از اخذ مدارک لازم از مددجو (۲ قطعه عکس ۴×۶ ، کپی حکم دادنامه و تجدید نظر، کپی شناسنامه ، مشخصات شاکی و تکمیل فرم مربوطه که در واحد مددکاری موجود میباشد) مددجو به ستاد دیه جهت اخذ وام معرفی میشود.
چگونگی نحوه ارائه خدمات
واحد مراقبت بعد از خروج زندانیان
به خانواده های مددجویان
چگونگی سیر مراحل تشکیل پرونده :
شرایط تشکیل پرونده برای خانواده های زندانیان به این نحو است که همسر وی با ارائه شناسنامه به مرکز مرا قبت مراجعه نموده وچنانچه محکومیت و مدت زمان کیفر زندانی در سوابق محرز گردد و طی بررسی و تحقیقات محلی معلوم شود که به لحاظ معیشتی و مالی ، بی بضاعت هستند پرونده توسط سرپرست واحد مراقبت آقای حائری نیا تکمیل و با تایید و امضاء مدیر کل اداره زندانها آقای ولی نیا ، مددجو ماهیانه از کمکهای نقدی و غیرنقدی بهره مند می شود.
ر اهنمائی و معرفی به ارگا نها و سازما نها جهت مساعدت و کمکهای مالی:
علاوه بر کمکهای مرکز مراقبت . مددجو جهت استفاده از تسهیلات و امکانات به ار گانها ی مربوطه (کمیته امداد. بهزیستی . شهرداری . شورای شهر. دفتر ا مام جمعه . هلال احمر و سایر موسسات خیریه) هدایت می شود.
راهنمائی زندانی جهت استفاده از وام اشتغال پس از آزادی :
پس از اتمام حبس زندانی چنانچه نامبرده داخل زندان گواهینامه فنی و حرفه ای اخذ نموده و یا دارای جواز کسب باشد و بیش از یکسال از آزادی وی نگذشته باشد برای متقاضی فرم درخواست وام ا شتغال تکمیل می شود و با دو قطعه عکس ۴×۳ و فتوکپی صفحه اول شناسنامه پرونده تشکیل می گردد سپس با تحقیقات توسط مددکار از منزل و محل کار مددجو . در صورت عدم تمکن مالی و بیکار بودن. پرونده وام اشتغال کامل شده و مددجو به بانک کشاورزی معرفی می شود.
زندانیانی که به پرداخت دیه محکوم شده اند مرکز مراقبت خانواده هایشان را جهت دریافت وام به کمیته امداد و ستاد دیه راهنمائی می نماید تا از اعتبارات این نهادها بهره مند شوند همچنین به زنان نیازمند زندانیان که ساکن روستا هستند با معرفی آنان جهت استفاده از تسهیلات وام زینب کبری (س ) اقدام می شود .
راهنمائی خانواده ها جهت شرکت زندانی در کلاسهای فنی و حرفه ای برای اخذ وام :
از جمله مدارک لازم برای دریافت وام . گواهینامه فنی و حرفه ای در زمان تحمل کیفر زندانی است لذا به همسران زندا نی در موقع مراجعه به مرکز مرا قبت توصیه می شود که به زندانی متذکر بشوند در طول دوران حبس درکلاسهای فنی و حرفه ای زندان شرکت فعال داشته باشند.
چکونگی معرفی خانواده های زندانی جهت اشتغال :
اگر همسران زندانی مایل به اشتغال باشند و در حرفه ای مهارت داشته باشند از طریق معرفی به صندوق فرصتهای شغلی و یا موسسات کاریابی در جهت اشتغال آنها اقدام می شود. مدت زمان انجام ارائه خدمات در صورت تكميل پرونده و عدم وجود منع قانوني جهت صدور معرفي نامه ۱ ساعت مي باشد.
چکونگی اخذ رضایت از شاکی جهت رفاه حال زندانی :
چنانچه متهم یک یا چند شاکی داشته باشد کوشش می شود از طریق مددکاری مرکز با شاکی یا شکات پرونده تماس حاصل شود و با کمک مددکار سعی در جلب رضایت آنها گردد.
– در خاتمه باید متذکر شد که به خانواده های زندانیان جهت تسهیل در کار و رفع مشکلات زندانیشان در مرکز مراقبت بوسیله مشاور و مددکاراین واحدراهنمائی لازم صورت می گیرد.