اخبار استان

کار گاه آموزشی کار کنان زندان گچساران

کار کنان زندان گچساران با همکاری اداره فی و حرفه ای شهرستان اقدام به برگزاری یک دوره کلاس آموزشی آئین نگارش نمودند. به گزارش روابط عمومی زندانهای استان در راستای آموزش کار کنان یک دوره کلاس آئین نگارش برای کار کنان زندان گچساران با همکاری اداره فنی و حرفه ای برگزار که پس از آزمون نیز کار نامه برای کسانیکه ...

ادامه مطلب »

دیدار دادستانهای شهرستان کهگیلویه و بهمئی با مددجویان زندان دهدشت

با هدف تحقق اهداف توسعه قضایی در کاهش جمعیت کیفری زندانیان دادستانهای شهرستانهای کهگیلویه و بهمئی و قضات شعبات با مددجویان زندان دهدشت دیدار وگفتگو نمودند. به گزارش روابط عمومی وپایگاه اطلاع رسانی زندانهای کهگیلویه وبویراحمد دادستان کهگیلویه و بهمئی و تعدادی از قضات در معیت رئیس زندان دهدشت با حضور در زندان این شهر، از بخشهای مختلف بازدید و ...

ادامه مطلب »