اخبار استان

برتری تیم فوتبال زندان گچسارن بر تیم شرکت نفت

در راستای ارتقاء سلامت کار کنان و همچنین تعاملات بین بخشی مسابقه فوتبال ما بین شر کت نفت و زندان گچساران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی زندانهای کهگیلویه وبویراحمد به همت واحد تربیت بدنی زندان گچساران در راستای اجرای طرح کاهش آسیب رفتارهای پر خطر و ارتقاء روحیه جسمی وروحی کارکنان مسابقه فوتبال بین کار کنان زندان با کار ...

ادامه مطلب »

با حضور مدیر کل زندانها انجام شد: انشعاب گاز بازداشتگاه سی سخت

با پیگیری های مستمر مدیر کل زندانها مبنی بر انتقال لوله گاز تا باداشتگاه سی سخت با حضور وی انشعاب گاز این مرکز بازپروری صورت پذیرفت به گزارش روابط عمومی زندانهای استان کهگیلویه وبویراحمد علی عباس فلاحتی مطلق جهت پیگیری امور و اجراء کارهای تکمیلی بازداشتگاه سی سخت در پیگیری جلسات قبل یبا مسؤلین شرکت گاز استان نسبت به انشعاب ...

ادامه مطلب »

کمک زندانی خیر به اندرزگاه نسوان یاسوج

زندانی م.م که در اندرزگاه نسوان تحمل حبس می کند با میل و رغبت تجهیزات و وسایل یرا برای انی اندرزگاه خریداری و اعطاء نمود. به گزارش روابط عمومی زندانهای استان به نقل از عزیزی رئیس کانون اصلاح وتربیت اندرزگاه نسوان زندانی م.م که در زندان تحمل حبس می کند با میل و رغبت خود و آگاهی به مثبت و ...

ادامه مطلب »

در دیدار شهردار یاسوج و مدیر کل زندانها بر تعامل و همکاری تأکید شد

مدیر کل زندانهای کهگیلویه وبویراحمد در دیدار با شهردار یاسوج ، ضمن تشریح اهداف سازمان ز ندانها در چرخه اصلاح و تربیت، تصریح کرد که زندان نیازمند حمایت و همکاری مسئولین اجتماعی شهر را دارد. به گزارش روابط عمومی زندانهای استان علی عباس فلاحتی مطلق مدیر کل زندانها در ددیار جاوید شهردار یاسوج گفت: زندانها محل اسکان افرادی است که ...

ادامه مطلب »