نمودار فرایند سازمانی

آدرس و شماره تلفن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان

آدرس و شماره تلفن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان آدرس: بلوار ابوذر – مقابل ساختمان دادگستری جدید – جنب بیمه پاسارگاد – دفتر خدمات قضایی تلفن : ۳۳۲۲۳۱۰۲ شهروندان عزیز می توانند جهت طرح دعوا بدون مراجعه به محاکم یا دادسراها به صورت الکترونیکی و به دو روش ذیل اقدام نمایند: ۱) مراجعه مستقیم به دفتر خدمات الکترونیک قضایی در ...

ادامه مطلب »