در راستای پیگیری مشکلات مددجویان صورت گرفت: بازدید رئیس دادگستری، دادستان و قضات شعبات مختلف دادگستری شهرستان کهگیلویه از زندان دهدشت

به گزارش روابط عمومی زندانهای کهگیلویه وبویراحمد کرمی رئیس دادگستری،روشندل دادستان و دیگرقضات شعبات مختلف ...

ادامه مطلب »