سید محمدطاهر موسوی مسؤل روابط عمومی زندانهای کهگیلویه وبویراحمد: کمک ۶۰ میلیون ریالی کار کنان زندانهای استان به مردم زلزله زده غرب کشور

سید محمدطاهر موسویمسؤۀ روابط عمومی زندانهای کهگیلویه وبویراحمد از کمک ۶۰ میلیون ریالی کار کنان ...

ادامه مطلب »