فرمانده یگان حفاظت زندانهای استان در صبحگاه مشترک زندان مرکزی یاسوج: نمایش امنیت پایدار با بهره مندی از آئین نامه ها و دستورالعمل ها

مراسم صبحگاه مشترک نیروهای یگان حفاظت اداره کل زندانهای در میدان صبحگاه زندان یاسوج برگزار ...

ادامه مطلب »